Free shipping above € 100,-
Secure checkout
Fast delivery
0
Free shipping above € 100,-
Secure checkout
Fast delivery

Disclaimer

Disclaimer voor www.hoffashion.nl

Op deze pagina vindt u de disclaimer van www.hofmode.nl, zoals deze beschikbaar wordt gesteld door HOF Fashion. In deze disclaimer geven wij aan onder welke voorwaarden wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of anderszins gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken in overeenstemming met dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van HOF Fashion is het niet toegestaan ​​tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. De intellectuele eigendomsrechten berusten bij HOF Fashion.

Geen garantie voor nauwkeurigheid

Indien toepasselijk:

Voor de prijzen op onze website streven wij ernaar zo nauwkeurig mogelijk te zijn. Fouten die daaruit voortvloeien en herkenbaar zijn als programmeer- of typefouten, vormen nimmer aanleiding om een ​​contract of overeenkomst met HOF Fashion te mogen claimen of te veronderstellen.

HOF Fashion streeft ernaar de website zo actueel mogelijk te houden. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie of inhoud op deze website onvolledig of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om dit materiaal zonder voorafgaande concurrentie te wijzigen, verwijderen of opnieuw te plaatsen. HOF Fashion aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de informatie waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Veranderingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u op deze pagina de meest recente versie van de disclaimer van www.hoffashion.nl

Opening hours

Open from Tuesday to Saturday, 11:00 to 18:00.

E-mail

Email us

HOF Fashion

Frederikstraat 20
2514LK Den Haag
The Netherlands Bekijk op Google Maps

NL863796758B01
64256243
NL90INGB0007107821